Katalogi

Katalog elektroniczny ALEPH – główny, centralny katalog biblioteczny, integrujący informacje o zasobach tradycyjnych przechowywanych w Bibliotece UMFC w Warszawie i Białymstoku. Katalog został utworzony we wrześniu 2013. Od tego momentu wszystkie nowe nabytki biblioteki są opracowywane i udostępniane za pośrednictwem systemu Aleph. Katalog jest na bieżąco uzupełniany i obecnie zawiera dane o większości tradycyjnych zbiorów zgromadzonych w bibliotece.

Staraniem pracowników biblioteki, katalog elektroniczny ALEPH został wzbogacony o unikatową funkcję player, dzięki której odtwarzanie interesującej pozycji jest dla użytkowników pozostających w sieci uczelni natychmiast możliwe.

Cyfrowe katalogi kartkowe Biblioteki UMFC w Warszawie:
Zeskanowany alfabetyczny katalog kartkowy nut udostępniony jako narzędzie pomocnicze na czas stopniowego uzupełniania danych dotyczących nut w katalogu głównego Aleph. Katalog kartkowy został zamknięty i zeskanowany w lipcu 2014 roku i od tej pory nie jest już uzupełniany ani aktualizowany.

Cyfrowe katalogi fonoteczne płyt CD, płyt DVD, dokumentacji i płyt analogowych udostępniane są jako narzędzie pomocnicze ze względu na stopniowe uzupełnianie danych w katalogu głównym Aleph. Katalog został zamknięty we wrześniu 2014 roku i od tej pory nie jest już uzupełniany ani aktualizowany.

Katalogi kartkowe – katalogi o charakterze historycznym znajdują się w wypożyczalni i fonotece, pełniąc jedynie funkcję pomocniczą i historyczną. Katalogi kartkowe zostały zamknięte, nie są ani uzupełniane, ani aktualizowane.

Biblioteka dysponuje także zbiorami elektronicznymi, udostępnianymi online. Więcej na ten temat w zakładce ZASOBY ELEKTRONICZNE. 

 

Godziny otwarcia

Czytelnia:

 • Poniedziałek - Piątek

  9:30 - 18:30

Wypożyczalnia:

 • Poniedziałek

  9:30 - 17:00

 • Wtorek - Piątek

  9:30 - 18:30

Fonoteka:

 • Poniedziałek, Środa, Czwartek

  9:30 - 15:30

 • Wtorek, Piątek

  9:30 - 15:30
  16:00 - 18:30