2 VI 2020 r.

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI OD 2.06.2020

Informujemy, że od wtorku 2 czerwca Biblioteka UMFC wznawia usługę wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych (nuty, książki, płyty).

 • Wszystkie wypożyczenia i zwroty realizowane są w Wypożyczalni (także zamówienia płyt CD i DVD). Czytelnia i fonoteka pozostają nieczynne do odwołania, niedostępne dla czytelników są też stanowiska komputerowe w Wypożyczalni. 
 • Godziny otwarcia Biblioteki w Filii UMFC w Białymstoku są podane na stronie https://chopin.man.bialystok.pl/aktualnosci-biblioteki/.
 • Wypożyczalnia w Warszawie jest otwarta dla czytelników od poniedziałku do piątku od 9.30 do 15.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dn. 12.06.2020), jednak prosimy o każdorazowe umówienie terminu wizyty w bibliotece (mailowo - wypozyczalnia@chopin.edu.pl lub telefonicznie - 22 2789 271 w godzinach otwarcia Wypożyczalni).
 • Z Wypożyczalni mogą korzystać jedynie użytkownicy posiadający uprawnienia do wypożyczeń (studenci, doktoranci i pracownicy UMFC).
 • W Wypożyczalni może przebywać tylko 1 czytelnik. Pozostałe osoby prosimy o oczekiwanie przed wejściem, z zachowaniem bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami w kolejce.
 • Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych oraz używania środków dezynfekujących przy wejściu do Wypożyczalni lub przy stanowisku obsługi czytelnika.

Zasady wypożyczeń i zwrotów:

 1. Zamówienia na książki, nuty i płyty należy składać Z DOMU za pośrednictwem katalogu elektronicznego ALEPH, ewentualnie drogą mailową (wypozyczalnia@chopin.edu.pl) lub telefonicznie (tel. 22 2789 271, w godzinach otwarcia Wypożyczalni).
 2. Obowiązujące limity wypożyczeń pozostają bez zmian.
 3. Materiały można odebrać z Wypożyczalni dopiero po otrzymaniu potwierdzenia realizacji zamówienia mailem. KONIECZNE JEST UMÓWIENIE DOKŁADNEGO TERMINU WIZYTY W BIBLIOTECE (mailowo lub telefoniczne – tel. 22 2789 271 w godzinach otwarcia Wypożyczalni).
 4. Nie będą udostępniane na zewnątrz materiały oznaczone w katalogu statusem „Udostępniany na miejscu” oraz „Udostępniany specjalnie”. Można natomiast zamówić skany fragmentów takich materiałów*.
 5. Materiały zwracane do Biblioteki będą poddawane trzydniowej kwarantannie i dopiero po tym terminie zostaną zdjęte z konta czytelnika.
 6. Zwrotów można dokonywać:
  1. osobiście w Wypożyczalni, umieszczając je w wyznaczonym miejscu. KONIECZNE JEST UMÓWIENIE DOKŁADNEGO TERMINU WIZYTY W BIBLIOTECE (mailowo lub telefoniczne – tel. 22 2789 271 w godzinach otwarcia Wypożyczalni);
  2. poprzez odesłanie książek pocztą na własny koszt i odpowiedzialność na adres UMFC z dopiskiem „Biblioteka”. Materiały zwracane pocztą także podlegają kwarantannie.

 

Termin zwrotu wszystkich materiałów, który przypadał na okres od 12.03 do 10.06 został przesunięty na 30.06.2020 r.

* Realizowane są (do odwołania) zamówienia na bezpłatne skanowanie wskazanych fragmentów książek, nut i czasopism, złożone przez studentów, doktorantów i pracowników UMFC za pośrednictwem imiennej poczty w domenie chopin.edu.pl (chopin.edu.pl, stud.chopin.edu.pl, adm.chopin.edu.pl).

Można złożyć zamówienie na skany ze wszystkich materiałów nie podlegających wypożyczaniu zgromadzonych w Bibliotece UMFC, z wyjątkiem prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich oraz niektórych innych materiałów statusie „Udostępniany specjalnie” (decyzję podejmuje dyżurujący bibliotekarz).

 

Wprowadzone regulacje są zgodne z zasadami bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 ustalonymi przez Kanclerza UMFC w Instrukcji działania umożliwiającej bezpieczną realizację zajęć i indywidualne korzystanie z infrastruktury Uczelni w Warszawie i w Białymstoku.

 

Godziny otwarcia

Czytelnia:

 • Poniedziałek - Piątek

  9:30 - 18:30

Wypożyczalnia:

 • Poniedziałek

  9:30 - 17:00

 • Wtorek - Piątek

  9:30 - 18:30

Fonoteka:

 • Poniedziałek, Środa, Czwartek

  9:30 - 15:30

 • Wtorek, Piątek

  9:30 - 15:30
  16:00 - 18:30